St. Vladimir Ukrainian Orthodox Cathedral
5913 State Road
Parma Ohio
/ 2021 Ukrainian Village Parade


 
On the occasion of Independence Day of Ukraine, the clergy, faithful of St. Vladimir Ukrainian Orthodox Cathedral and the teachers and students of Taras Shevchenko School of Ukrainian Studies in Parma, Ohio, on Saturday, August 21, 2021, participated in Ukrainian Village Parade. GLORY TO UKRAINE!
 
З нагoди Дня Незалежнoстi Украïни, духoвенствo, вiрнi Украïнськoгo Правoславнoгo Кафедральнoгo Сoбoру св. Вoлoдимира, та вчителi, учнi Шкoли Украïнoзнавства iменi Тараса Шевченка, у суботу, 21 серпня 2021 р. Б. взяли участь у Парадi Украïнськo Села у Пармi, Огайo. СЛАВА УКРАÏНІ!From Your Pastor
August 17, 2021
Dear Brothers & Sisters in Christ,
Glory to Jesus Christ! Slava Isusu Christu!
On August 24, 1991, the Verkhovna Rada, the legislative body of the Ukrainian government, adopted the Act of Declaration of the Independence of Ukraine, which was then followed by a national referendum in December, where 92.3% of the Ukrainian electorate voted for independence. Through this process, the prayers and dreams of millions of Ukrainians in Ukraine and around the world became a reality.
This year – 2021 – marks the 30th anniversary of this independence.
As we know, the road chosen has not been an easy one, with thousands of innocent Ukrainian soldiers and civilians paying the supreme sacrifice to maintain the freedom that our people so overwhelmingly chose.
Putin’s war to rebuild the old Soviet Empire continues to this day, without success.
We, as American Ukrainians by blood or adoption, have played an important role in bringing this struggle to the awareness of our fellow citizens.
Now, on the 30th anniversary of Ukrainian Independence, the City of Parma will host the Ukrainian Village Parade on Saturday, August 21st, at 11:00 a.m. on State Road. Thanks to the initiative of our St. Vladimir Cathedral, this will be the 11th year that this parade will be held.
Please note the following:
- In order to ride on the float, please meet at the church at 9:30 a.m.
- Volunteers are needed to help assemble the banners on the float.
- If you plan to walk in the parade, meet at the corner of State Road and Wales on the grounds of the former State Road School.
- If possible, wear Ukrainian blouses and shirts.
- Bring bags of candy to throw to the children watching the parade.
- Altar boys are needed to carry the cross and processional fans. They should be at the back of the church at 9:30 a.m. Call me if you need more information.
- For those who are unable to walk in the parade, bring folding chairs, sit in front of the church. Cheer us on as we walk by.
We most sincerely thank Tanya & Michael Dobronos for the wonderful sponsorship of the parish float annually. It is very much appreciated.
Parma is a truly unique community that always shows its respect to our Ukrainian community. This is evident by the thousands of city dollars are spent on police, traffic control and hanging American and Ukrainian flags on State Road. Let us show our community’s strength by turning out by the thousands.
May Our Lord’s blessings be upon you and your family.
Yours in Christ,
Fr. John
ВІД ВАШОГО НАСТОЯТЕЛЯ
17 серпня, 2021
Дорогі Брати і Сестри!
Слава Ісусу Христу!
24 серпня 1991 р. Верховна Рада ухвалила Акт проголошення незалежності України, після чого у грудні відбувся загальнонаціональний референдум, на якому 92,3% українських виборців проголосували за незалежність. Завдяки цьому процесу молитви та мрії мільйонів українців в Україні та у всьому світі стали реальністю.
В цьому 2021 році виповнюється 30 років незалежності України.
Як ми знаємо, обрана дорога була непростою: тисячі ні в чому не винних українських солдатів та цивільних осіб віддали найдорожче – своє життя, щоб зберегти свободу, яку обрав наш народ.
Путінська війна триває безперервно за відбудову старої Радянської Імперії, але без ніякого успіху.
Ми, як американські українці зіграли важливу роль у донесенні цієї боротьби до усвідомлення наших співгромадян.
Тепер, у 30-ту річницю Незалежності України, у місті Парма в суботу, 21 серпня, в 11:00 ранку на Стейт Роад стартуватиме Парад в Українському Селі. Завдяки ініціативи нашої парафії св. Володимира, цей парад проводиться вже 11-й рік.
Зверніть увагу на наступне:
- Щоб їхати на транспортному засобі під час параду, будь ласка, прийдіть до церкви в 9:30 ранку.
- Потрібно добровольців для допомоги встановлення хоругв на транспортному засобі.
- Якщо Ви плануєте йти на параді, зустріньтесь на вуглі Стейт Роад і Вейз, що біля колишньої школи Стейт Роад, та йдіть разом з нами у параді під знаком нашої парафії.
- По можливості одягніть українські блюзки та сорочки.
- Принесіть цукерки, щоб кидати їх дітям, які дивитимуться парад.
- Вівтарні прислужники потрібні для носіння хреста та рипід. Вони повинні бути біля церкви о 9:30 ранку. Зателефонуйте мені, якщо Вам потрібна додаткова інформація.
- Для тих, хто не може ходити на параді, принесіть розкладні крісла, сядьте перед церквою. Підбадьорюйте нас, коли ми будемо проходити повз.
Ми щиро дякуємо Тані та Михайлу Добронос за чудове спонсорство парафіяльного транспортного засобу. Ми це дуже цінуємо.
Місто Парма – це справді унікальна громада, яка завжди виявляє свою повагу до нашої української громади. Це видно з того, що тисячі міських доларів витрачаються на поліцію, контролювання руху та вивішування американських та українських прапорів на Стейт Роад. Давайте покажемо силу нашої громади, зібравши тисячі людей.
Нехай Боже благословіння буде з вами та Вашими родинами.
Ваш у Христі,