Our History
/ About / Our History

St. Vladimir Ukrainian Orthodox Church was founded in 1924, predominantly by immigrants from Western Ukraine. The first Divine Liturgy was celebrated by Fr. Gregory Chomicky on October 26, 1924 on W. 14th Street in Craftsman Hall in Tremont, a neighborhood of Cleveland. After the liturgy, the first organizational meeting was held to set rules and regulations. In 1926, property was purchased on W. 11th Street in Tremont, and construction began on the first church, which was dedicated in 1933 when Fr. Michael Zaparyniuk was pastor. From 1939 to 1944, the interior of the church was decorated with frescoes, and many of the parish organizations were established during the early years of the parish.

After World War II, the parish was strengthened by more immigration from all regions of Ukraine. The growth of the parish and shift of population to the suburbs necessitated the purchase of ten acres of property in Parma in 1954, through the efforts of Fr. Anthony Beryk. From 1957 to 1958, during the pastorate of Fr. Stephen Hallick-Holutiak, the old Parma City Hall building was purchased at an auction for $11, moved to State Road and Marioncliff Drive for $35,000, and renovated for $250,000 to become a chapel, which was simultaneously, with the old church in Tremont, served by the clergy. With the assignment of Fr. Stephen Hankevich in 1960, the parish became more active and grew to over four hundred families, spanning three generations. In 1962, it was decided to start building a new church complex for $500,000, and in 1964 construction began during the 40th Anniversary Celebration, with the groundbreaking taking place in 1965 by Metropolitan John Theodorovich. The church, seating over four hundred people, was completed in 1966, with the laying of the cornerstone on August 28, 1966, the first Divine Liturgy served on October 23, 1966, and the dedication of the church taking place on May 28, 1967.

Soon after, a beautiful three-level baroque iconostas (icon screen) was installed and dedicated in 1972. In 1975, the new Baroque style domes, done in the style of those at St. Sophia Cathedral in Kyiv, were installed. The church domes have been updated and releafed several times since then. For the celebration of the Millennium of Christianity in Ukraine in 1988, an 800 square foot mosaic, depicting the Baptism of Kyivan Rus-Ukraine, was placed over the exterior main doors of the church. In 1993, a monument commemorating the over seven million victims of the Holodmor (Artificial Famine) in Ukraine of 1933 was dedicated on the parish grounds. In 1996, the parish completed the interior of the cathedral, by adding iconography to the ceiling and walls of the Church. The church was elevated to Cathedral in 1974 by Metropolital Mstyslav Skrypnyk during the 50th Anniversary of the parish, and in 1997 it was designated as the Cathedral of the Central Eparchy of the UOC of the USA.

Presently, St. Vladimir's parish facilities include a church, a school building with eleven classrooms and meetings rooms, a library, a conference room with a photo display of the Holodmor of 1933, and church offices. The Grand Hall has seating capacity of over 400 and is used for many functions. Not far from the church, at the Brooklyn Heights Cemetery, the parish administers a section for its parishioners. At the center of the section stands a twelve foot memorial which was dedicated in 1976 in the memory of all the deceased parishioners. 

The parish today has a vibrant spiritual and community life which includes many parish organizations and groups: the Ukrainian Orthodox League (Senior and Junior Chapters), Brotherhood of St. Vladimir, Sisterhood of St. Olga, Church Ushers (Brothers and Sisters), Ukrainian and English Choirs, Altar Servers, Sunday School, Ukrainian School, School of Ukrainian Folk Dancing, Hryhory Kytasty School of Bandura, Parish Library, and Pyrohy Group. The spiritual needs are met by the presiding eparch, His Eminence Archbishop Daniel and the pastoral staff of Fr. John Nakonachny (pastor), Fr. Michael Hontaruk (assistant pastor), and Protodeacon Ihor Mahlay.


Українська православна парафія святого Володимира була заснована в 1924 році переважно вихідцями із Західної України. Перша Божественна Літургія була відслужена 26 жовтня, 1924 р. о. Григорієм Хомицьким на 14-й вулиці в Тремонті, що є в околиці Клівленду. Після літургії відбулися перші організаційні збори для встановлення правил і положень парафії. У 1926 році було придбано майно на 11-й вулиці в Тремонті, і розпочато будівництво першої церкви, яка була освячена в 1933 році. В той час настоятелем парафії був о. Михайло Запаринюк. З 1939 по 1944 рр. інтер’єр церкви був прикрашений фресками, а також багато парафіяльних організацій були засновані в перші роки парафії.

Після Другої Світової Війни, парафія зміцнилася ще більшою кількістю іммігрантів з усіх регіонів України. Зростання парафії та переміщення населення в передмістя викликало необхідність придбання десяти акрів землі в м. Пармі, що стало реальністю в 1954 році завдяки зусиллям о. Антонія Берика. У 1959 році під час душпастирювання о. Степана Голутяка, старий ратуш м. Парми було придбано за $11.00 доларів, перенесено та відреставровано для каплиці, яку одночасно зі старою церквою обслуговувало духовенство. З призначенням на парафію о. Степана Ганькевича, як настоятеля в 1960 році, парафія стала активнішою і зросла до більше як 400 родин, що охоплювали три покоління. У 1962 році було вирішено почати будівництво нового церковного комплексу на вулиці Стейт, а в 1964 році, під час святкування 40-річчя з дня заснування парафії, розпочалося будівництво. Будівництво храму, який вміщує в себе більше 500 осіб, було завершено, і перша Божественна Літургія була відслужена 23 жовтня 1966 року, а освячення відбулося 28 травня 1967 року.

Невдовзі було встановлено та освячено гарний тьохярусний бароковий іконостас. До святкування Тисячоліття Християнства в Україні у 1988 році над головними дверима храму було викладено мозаїку площею 800 квадратних футів із зображенням Хрещення Київської Русі-України. У 1993 році на території парафії було встановлено пам’ятник 7-10 мільйонам Жертв Штучно-Створеного Голодомору в Україні 1932-1933 років. Нещодавно парафія завершила внутрішнє оздоблення собору, додавши іконопис на стелі та стінах храму. Куполи церкви неодноразово оновлювалися та перекривалися. У 1997 році парафії надано новий статус з назвою кафедральний собор Центральної Єпархії УПЦ США.

На сьогоднішній день на території парафії святого Володимира є храм, приміщення школи з одинадцятьма класними кімнатами та кімнатами для засідань, бібліотека, конференційний зал із фотовиставкою про Голодомор 1932-1933 років, церковні канцелярії. Великий зал вміщує понад 400 місць і використовується для багатьох заходів. Недалеко від церкви, на цвинтарі Бруклін Гайтс, парафія має секцію для своїх парафіянн. У центрі секції стоїть дванадцятифутовий памятник, який був освячений у 1976 році в пам'ять всіх померлих парафіян.

Парафія сьогодні має жваве духовне та громадське життя, яке включає багато парафіяльних організацій та груп: Українську Православну Лігу (старші та молодші відділи), Братство Св. Володимира, Сестрицтво Св. Ольги, церковні братчики та сестрички, український та англійський хори, вівтарних прислужників, недільну школу, українську школу, школу українських народних танців, школу бандури, парафіяльну бібліотеку та Групу Вареників. Духовні потреби надають Предстоятель собору Його Високопреосвященство Архієпископ Даниїл, та насоятель собору о. Іван Наконечний, замісник настоятеля о. Михайло Гонтарук  та Протодиякон Ігор Махлай.


image

October 26, 1924

First Divine Liturgy celebrated by Fr. Gregory Chomicky in Craftsman Hall on West 14th Street in Tremont - Перша Божественна Літургія була відслужена о. Григорієм Хомицьким...

image

1926

Property was purchased on West 11th Street in Tremont and a basement was built for church services - Майно було придбано на West 11th Street (Західній 11-й вулиці), і побудували підвал для церковних служб...

image

November 27, 1932

Laying of the cornerstone took place with Archbishop John (Theodorovich) - Відбулося освячення наріжного каменя церкви архієпископом Іваном Теодоровичем...

September 4, 1933

First church in Tremont was dedicated by Fr. Michael Zaparyniuk - Першу церкву в Тремонті освятив о. Михайло Запаринюк...

image

May 24, 1936

Iconostas was dedicated in the Tremont church - Іконостас був освячений у церкві, що у районі Тремонт (Клівленд)...

image

1954

10 acres of land was purchased in Parma through the efforts of Fr. Anthony Beryk - Нерухомість була придбана в м. Пармі стараннями о. Антонія Берика...

image

February 2, 1957

Old Parma City Hall was purchased in an auction for $11 and moved for $20,00 to State Road and Marioncliff Drive - Старий ратуш м. Парми було придбано за $11 доларів і перевезено за $20 доларів ...

image

May 18, 1958

First service was held in the chapel (former Parma City Hall) - Перше богослужіння відбулося в каплиці (колишній ратуш м. Парми)...

image

August 24, 1958

Dedication of the chapel (former Parma City Hall) - Посвячення каплиці (колишній ратуш м. Парми)...

image

June 20, 1965

Groundbreaking of the new church took place by Metropolitan John (Theodorovich) - Будівництво нової церкви розпочалося за час митрополита Івана Теодоровича...

image

February 20, 1966

Blessing of the fellowship hall by Archbishop Mstyslav (Skrypnyk) - Відбулося освячення залу владикою Мстиславом...

August 28, 1966

Cornerstone of the church was dedicated by Bishop Alexander (Nowitsky) - Відбулося освячення наріжного каменя церкви єпископом Олександром Новицьким...

image

October 23, 1966

The first Divine Liturgy was held in the new church - Перша Божественна Літургія була звершена у новому храмі...

image

May 28, 1967

The new church in Parma was dedicated - Посвячення нової церкви у м. Пармі...

image

1972

Three-level baroque iconostas installed in the interior of the church - В інтер'єрі храму встановлено трьохярусний бароковий іконостас...

image

October 27, 1974

The church was elevated to the status of Cathedral by Metropolitan Mstyslav Skrypnyk on the occasion of the 50th Anniversary of the parish - Церква була піднесена до статусу кафедральної митрополитом Мстиславом Скрипником з нагоди 50-ліття парафії...

image

1974-1975

New Baroque domes and facade, resembling the ones at St. Sophia Cathedral in Kyiv, were installed - Встановили нові куполи, виконані в стилі Софійського собору в Києві...

image

1976

Monument in memory of past parishioners dedicated at Brooklyn Cemetery - Пам'ятник в пам'ять парафіян встановлено на Бруклінському кладовищі ...

image

1986

Opening of the Parish Library and Cultural Room - Відкриття Парафіяльної бібліотеки та кімнати культури...

image

November 13, 1988

A mosaic of the Baptism of Kyivan-Rus Ukraine was dedicated during the celebration of the Millennium of Christianity in Ukraine - Під час святкування Тисячоліття християнства в Україні освячення мозаїки Хрещення України Київської Русі...

image

1993

A monument commemorating the victims of the Holodmor (Artificial Famine) in Ukraine of 1932-33 was dedicated on the parish grounds - На території парафії відкрили пам’ятник жертвам Голодомору в Україні 1932-33 років...

image

1996

The Interior Restoration and Iconography Project was completed - Завершено проект реставрації інтер’єру та іконопису...

1997

The church was designated as the Cathedral of the Central Eparchy of the UOC of the USA - Змінено титул церкви на Кафедральний Собор Центральної Єпархії УПЦ США...

2024

St. Vladimir Parish will celebrate its 100th Anniversary - Свято-Володимирська парафія святкуватиме 100 літній ювілей...

Pastors of St. Vladimir UOC

 

Fr. Gregory Chomicky (1924-1930)

Fr. Marian Kucher (1930-1931)**

Fr. John Peter Pashkevych (1930-1931)**

Fr. Michael Zaparyniuk (1932-1939)

Fr. Peter Bilon (1939-1944)

Fr. Demetrius D. Leschishin (1944-1950)

Fr. Antony Beryk (1950-1956)

Fr. Stephan Posakiwsky (1954-1959)*

Fr. Stephen Hallick-Holutiak (1956-1960)

Fr. Volodymyr Melnyk (1959-1961)*

Fr. Stephen Hankavich (1960-1997)

Fr. George Halycia (1984-1986)*

Fr. John Nakonachny (1987-present)

Fr. Volodymyr Steliac (1997-2001)*

Fr. John Mironko (2001-2008)*

Fr. Michael Hontaruk (2008-present)

*denotes assistant pastor

**denotes temporary leadership

Parish Anniversary Booklets

A collection of covers of various parish anniversary, blessing and dedication, and other celebration booklets

(11 images)


Building the Parma Church

A collection of photographs, newspaper articles, and other media about the building of the new church and fellowship hall in Parma (1954-1967)

(31 images)


New Baroque Domes

A collection of photographs from the installation of new Baroque domes and facade (1974-1975) and the replacement domes (1992)

(33 images)


Holodomor Monument

A collection of photographs from the creation of the Holodomor Monument on the grounds of the church, to commemorate the victims of the artifical famine in Ukraine  (1993)

(7 images)


Tremont Church

A collection of photographs from the first church which was located on West 11th Street in Tremont (circa 1924-1957)

(19 images)


First Domes

A collection of photographs and other media about the construction of the first domes (1966)

(8 images)


Library & Cultural Room

A collection of photographs from the opening of the Library & Cultural Room on the second floor of the School Building and Cultural Center (1986)

(10 images)


Interior Iconography

A collection of photographs and newspaper articles about the Interior Iconography Project (1996)

(7 images)


Parma Chapel

A collection of photos from newspaper clippings about the purchase of the old Parma City Hall, moving and renovating it, and the first services held in the chapel (1957-1958)

(7 images)


Iconostas Construction & Dedication

A collection of photographs of the creation of the iconostas (icon screen) and its dedication (1972)

(17 images)


Exterior Mosaic

A collection of photographs and newspaper articles from the creation and installation of te exterior mosaic depicting the Baptism of Kyivan-Rus Ukraine, which was dedicated during the celebration of the Millennium of Christianity in Ukraine (1988)

(8 images)


75th Anniversary (1999)

Photographs from our parish summer festival and 75th anniversary in 1999

(38 images)


About
Resources
News & Events
Contact

 

St. Vladimir Ukrainian Orthodox Cathedral
Location: 5913 State Road, Parma, OH 44134

Mailing: 3425 Marioncliff Drive, Parma, OH 44134

 

Email: st.vladimircathedral@gmail.com

Phone: (440) 886-3223 (office)